โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขั้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางเลนวิทยา

เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ด้วยโรงเรียนบางเลนวิทยา ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูภาษาจีน อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ภาพการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง

ชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2017 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนยฺ์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ พุทธมลฑล อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม

เปิดชมภาพ

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ภาพกิจกรรมวันแม่ และการบรรพชาสามเณร ก่อนเข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

เปิดชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

เทศบาลบางเลนจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

เปิดชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ภาพกิจกรรมการแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560

เปิดชมภาพ

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม จัดอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมแก่เยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เปิดชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เปิดชมภาพการประเมิน

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เปิดชมภาพ

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาจัดพิธีลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติรัชการที่ ๑๐

เปิดชมภาพ

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด จัดกิจกรรให้ความูร้การดับเพลิงขั้นต้น "Safety For CSR" ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เปิดชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ภาพพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

เปิดชมภาพ

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ภาพพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เปิดชมภาพ

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

ชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลบางเลน จัดอบรมนักเรียนในโครงการยุติธรรมนำความรู้สู่ประชาชนตำบลบางเลน วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

ชมภาพกิจกรรม

 

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

คณะครูโรงเรียนบางเลนวิทยาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมโรงเรียนภัทรญาณวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ชมภาพกิจกรรม

เว็บลิงค์

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  8,871 วันนี้ :  61
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 1

เข้าระบบ

ค้นหา