โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

ปฏิบัติงานพระธรรมทูต ประจำอำเภอบางเลน คณะพระธรรมทูต สายที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

ส่วนสื่อสารกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้จัดโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับพลังงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

พิธีมอบเกียรติบัตร "ห้องเรียนสีขาว" โครงการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในโครงการมหกรรม Open House เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน พ.ศ.2559 ของชมรมป้องกันยาเสพติดลุ่มแม่น้ำท่าจีน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยากำหนดให้วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นวันทำบุญโรงเรียนพร้อมกับกำหนดให้เป็นวันปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  11,869 วันนี้ :  57
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 2

เข้าระบบ

ค้นหา