โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ภาพกิจกรรม ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบางเลนวิทยา เข้าร่วมฟังพระสวดอภิธรรม องค์พระปฐม

เปิดชมภาพ

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ภาพกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.วรรณี  ภิรมย์คำ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง โรงเรียนบางเลนวิทยา

เปิดชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาร่วมกับเทศบาลบางเลน จัดซ้อมสถานการอุบัติเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา บริเวณหน้าโรงเรียนบางเลนวิทยา

ซ้อมรับอุบัติเหตุ

เปิดชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ลงนามถวายความอาลัย

พิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบางเลนวิทยา ได้จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

เปิดชมภาพ

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

ภาพกิจกรรมการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยา ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

เปิดชมภาพ

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

กิจกรรมกีฬาและกรีฑา เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอบางเลนและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางเลนวิทยา

เปิดชมภาพทั้งหมด

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาได้นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ เมืองทองธานี

เปิดชมภาพ

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ในการนี้โรงเรียนบางเลนวิทยาได้จัดโครงการบรรพชาสามเณร และนำนักเรียนเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ณ พุทธมลฑล อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เปิดชมภาพ

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาพร้อมกับอีกหลายหน่วยงานในอำเภอบางเลนได้เข้าร่วมกิ่จกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 ณ เทศบางบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เปิดชมภาพทั้งหมด

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

ผู้กำกับลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางเลนวิทยา ได้นำลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เปิดชมภาพ

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาได้จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำ ห้องเรียนสีขาว ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

เปิดชมภาพ

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เรื่อง บุหรี่ ยาเสพติด และอบายมุข ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา

เปิดชมภาพทั้งหมด

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยา ได้จัดพิธีไหว้คร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

เปิดชมภาพ

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

เปิดชมภาพทั้งหมด

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

ปฏิบัติงานพระธรรมทูต ประจำอำเภอบางเลน คณะพระธรรมทูต สายที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

ส่วนสื่อสารกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้จัดโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับพลังงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

พิธีมอบเกียรติบัตร "ห้องเรียนสีขาว" โครงการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในโครงการมหกรรม Open House เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน พ.ศ.2559 ของชมรมป้องกันยาเสพติดลุ่มแม่น้ำท่าจีน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยากำหนดให้วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นวันทำบุญโรงเรียนพร้อมกับกำหนดให้เป็นวันปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

เว็บลิงค์

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  8,873 วันนี้ :  63
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 1

เข้าระบบ

ค้นหา