โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ภาพพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

เปิดชมภาพ

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ภาพพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เปิดชมภาพ

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

ชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลบางเลน จัดอบรมนักเรียนในโครงการยุติธรรมนำความรู้สู่ประชาชนตำบลบางเลน วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

ชมภาพกิจกรรม

 

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

คณะครูโรงเรียนบางเลนวิทยาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมโรงเรียนภัทรญาณวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เรียนปรับพื้นฐาน

เปิดชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โรงเรียนบางเลนวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

ปิดชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดชมภาพ

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน พ.ศ. 2560 ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา

ชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาได้จัดกิจกรรม เริงร่าสงกรานต์ สืบสานประเภณีไทย โดยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบางเลนวิทยา ณ ห้องประชุมโรงเรีนบางเลนวิทยา

ชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

การรับมอบตัวนักเรียน โรงเรียนบางเลนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

ชมภาพการรับมอบตัวนักเรียน

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

รวมภาพการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

 

ชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานใน จ.กาญจนบุรี 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

เปิดชมภาพ

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับโรงเรียนบางเลนวิทยา ได้จัดกิจกรรมซ้อมเพื่อทำความเข้าใจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชมภาพการซ้อม

 

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

การอบรมเครือข่ายแกนนำเยาวชน โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต สำหรับแกนนำเยาวชน ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ภาพกิจกรรมโครงการโครงการส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษาและองค์กรเครือข่าย ในชุมชนในการป้องกันพฤติกรรมและการกระทำของเด็กและเยาวชน (1 สถานพินิจ 1 สถานศึกษา) จัดโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม

ชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ภาพกิจกรรมโครงการ ปิดประตูสถานศึกษา Open House Exhibition 2560 โรงเรียนบางเลนวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ชมภาพกิจกรรม

 

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

คณะครูโรงเรียนบางเลนวิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(เป้าหมาย) ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

เปิดชมภาพกิจกรรม

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  18,225 วันนี้ :  58
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 1

เข้าระบบ

ค้นหา