โรงเรียนบางเลนวิทยา

อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

กลุ่มบริหารงาน

นางสาวโสฬส  ทองรอด
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายไพศาล ปรีชาสุนทร
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางอาศยา  สุริยะฉาย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางอังสณา ปรีชาสุนทร
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
กลุ่มบริหารงบประมาณ

 เปิดอ่าน 39 ครั้ง

ค้นหา

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  2,704
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-07/03
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ 12

เข้าระบบ

  • ข่าวสารล่าสุด
เลขที่ 81 หมู่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม