โรงเรียนบางเลนวิทยา

อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้บริหารโรงเรียน

ดร.วรรณี ภิรมย์คำ
ดำรงตำแหน่ง  :  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษาสูงสุด  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการบริหารเพื่อพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

 

นางสาวโสฬส  ทองรอด
ดำรงตำแหน่ง  :  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  :  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขา การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 เปิดอ่าน 39 ครั้ง

ค้นหา

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  2,708
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-07/03
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ 16

เข้าระบบ

  • ข่าวสารล่าสุด
เลขที่ 81 หมู่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม