โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2559

เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 67 87 154
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 59 86 145
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 75 72 157
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 201 245 446
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  39 59 98
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  23 62 85
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  25 61 68
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 78 182 269
รวมทั้งสิ้น 288 427 715

 

เปิดอ่าน 41 ครั้ง

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  18,234 วันนี้ :  67
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 1

เข้าระบบ

ค้นหา