โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2558

เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 62 87 149
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 73 71 144
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 80 81 161
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 215 239 454
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  23 59 82
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  26 62 88
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  29 39 68
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 78 160 238
รวมทั้งสิ้น 293 399 692

 

เปิดอ่าน 50 ครั้ง

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  18,230 วันนี้ :  63
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 1

เข้าระบบ

ค้นหา