โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2557

เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 62 62 124
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 67 69 136
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 71 79 150
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 200 210 410
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  27 58 85
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  30 34 64
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  61 83 144
ปวช. 1 - - -
ปวช. 2 - - -
ปวช. 3 - - -
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 118 175 293
รวมทั้งสิ้น 318 385 703

 

เปิดอ่าน 50 ครั้ง

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  18,229 วันนี้ :  62
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 1

เข้าระบบ

ค้นหา