โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2556

เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2011 โดย sornchei สถิตินักเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 66 71 137
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 63 75 138
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 83 82 165
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 212 228 440
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  36 41 77
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  63 84 147
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  46 55 102
ปวช. 1 - - -
ปวช. 2 - - -
ปวช. 3 3 18 21
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 149 198 347
รวมทั้งสิ้น 361 426 787

 

เปิดอ่าน 56 ครั้ง

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  18,232 วันนี้ :  65
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 1

เข้าระบบ

ค้นหา