โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำเพาะ โรงเรียนบางเลนวิทยา

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017 โดย sornchei ข้อมูลทั่วไป

อักษรย่อ บ.ว.
ที่ตั้ง 81  หมู่ 6  ตำบลบางเลน  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ 73130
โทรศัพท์ 034-234882
โทรสาร 034-234883
E-mail blw_School@hotmail.com 
Website http://www.banglane.ac.th
สีประจำโรงเรียน

ชมพู – ฟ้า

สีชมพู หมายถึง

สีฟ้า หมายถึง ความฉลาดปราดเปรื่อง  การก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ที่สดใส

ตราประจำโรงเรียน

รูปเทพพนม  ใต้รูปมีคำว่า  ศีล  สมาธิ  ปัญญา

ปรัชญาประจำโรงเรียน ศีล  สมาธิ  ปัญญา
คำขวัญประจำโรงเรียน เรียนดี  ประพฤติดี  มีวินัย
ปณิธาน เป็นคนรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยี เป็นพลเมืองดีของสังคม
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกเฟื่องฟ้า
ห้องเรียน ม. ต้น 5-4-5    ม. ปลาย 4-3-3
หลักสูตร ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

เปิดอ่าน 104 ครั้ง

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  11,861 วันนี้ :  49
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 3

เข้าระบบ

ค้นหา