โรงเรียนบางเลนวิทยา

อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูยุพดี ภู่รุ่งเรือง 
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ครูพยุง ศรีจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ครูสุกานดา คำวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูนครปฐม
ครูอมรรัตน์  บุญใหญ่เอก
ครูชำนาญการ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ครูกุลวรรณ สุดใจชื้น
ครูคศ.1
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 เปิดอ่าน 43 ครั้ง

ค้นหา

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  2,703
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-07/03
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ 11

เข้าระบบ

  • ข่าวสารล่าสุด
เลขที่ 81 หมู่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม