โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017 โดย sornchei บุคลากรโรงเรียนบางเลนวิทยา

ครูยุพดี ภู่รุ่งเรือง 
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ครูพยุง ศรีจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ครูสุกานดา คำวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูนครปฐม
ครูอมรรัตน์  บุญใหญ่เอก
ครูชำนาญการ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ครูกุลวรรณ สุดใจชื้น
ครูคศ.1
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดอ่าน 222 ครั้ง

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  11,862 วันนี้ :  50
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 2

เข้าระบบ

ค้นหา