โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เมื่อ 2017/07/10 12:31:42 โดย sornchei

ครูยุพดี ภู่รุ่งเรือง 
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ครูพยุง ศรีจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ครูสุกานดา คำวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูนครปฐม
ครูอมรรัตน์  บุญใหญ่เอก
ครูชำนาญการ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ครูกุลวรรณ สุดใจชื้น
ครูคศ.1
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดอ่าน 62 ครั้ง

ค้นหา

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  3,359
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ 2

เข้าระบบ

  • ข่าวสารล่าสุด