โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017 โดย sornchei บุคลากรโรงเรียนบางเลนวิทยา

ครูศิปกร แก้วกลม
ครูค.ศ.1
ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) เอกดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชฎัฏบุรีรัมย์
นางสาวชลิดา ง่วนเจ็งเส็ง 
ครูผู้ช่วย
ครูยุทธชัย ปัททุม
พนักงานราชการ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)  เอกนาฎศิลป์ไทยบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
 
ครูกฤตยา อธิภัทร์เมธา
ครูอัตราจ้าง 
ดุริยางค์ศาสตรบัณฑิต(ดศ.บ.) เอกธุรกิจดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

เปิดอ่าน 133 ครั้ง

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  11,860 วันนี้ :  48
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 3

เข้าระบบ

ค้นหา