โรงเรียนบางเลนวิทยา

อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูศิปกร แก้วกลม
ครูค.ศ.1
ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) เอกดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชฎัฏบุรีรัมย์
นางสาวชลิดา ง่วนเจ็งเส็ง 
ครูผู้ช่วย
ครูยุทธชัย ปัททุม
พนักงานราชการ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)  เอกนาฎศิลป์ไทยบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
 
ครูกฤตยา อธิภัทร์เมธา
ครูอัตราจ้าง 
ดุริยางค์ศาสตรบัณฑิต(ดศ.บ.) เอกธุรกิจดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 เปิดอ่าน 41 ครั้ง

ค้นหา

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  2,709
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-07/03
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ 17

เข้าระบบ

  • ข่าวสารล่าสุด
เลขที่ 81 หมู่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม