โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อ 2017/07/10 12:30:22 โดย sornchei

ครูเอื้อม ไกรสมโภชน์
ครูชำนาญการ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ครูอาศยา สุริยะฉาย
ครูชำนาญการ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศม.ม.) เอกหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครูอรพินท์ เอี่ยมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) เอกประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ครูกานต์สิรี บัวแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูจันทรเกษม
ครูวัลลภ บุตรเกตุ
ครูค.ศ.1
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) เอกสังคมศึกษา
(เกียรตินยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

เปิดอ่าน 56 ครั้ง

ค้นหา

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  3,369
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ 2

เข้าระบบ

  • ข่าวสารล่าสุด