โรงเรียนบางเลนวิทยา

อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูเอื้อม ไกรสมโภชน์
ครูชำนาญการ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ครูอาศยา สุริยะฉาย
ครูชำนาญการ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศม.ม.) เอกหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครูอรพินท์ เอี่ยมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) เอกประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ครูกานต์สิรี บัวแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูจันทรเกษม
ครูวัลลภ บุตรเกตุ
ครูค.ศ.1
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) เอกสังคมศึกษา
(เกียรตินยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 เปิดอ่าน 41 ครั้ง

ค้นหา

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  2,693
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-07/03
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ 1

เข้าระบบ

  • ข่าวสารล่าสุด
เลขที่ 81 หมู่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม