โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017 โดย sornchei บุคลากรโรงเรียนบางเลนวิทยา

ครูเอื้อม ไกรสมโภชน์
ครูชำนาญการ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ครูอาศยา สุริยะฉาย
ครูชำนาญการ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศม.ม.) เอกหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครูอรพินท์ เอี่ยมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) เอกประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ครูกานต์สิรี บัวแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูจันทรเกษม
ครูวัลลภ บุตรเกตุ
ครูค.ศ.1
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) เอกสังคมศึกษา
(เกียรตินยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

เปิดอ่าน 110 ครั้ง

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  11,851 วันนี้ :  39
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 3

เข้าระบบ

ค้นหา