โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017 โดย sornchei บุคลากรโรงเรียนบางเลนวิทยา

ครูเอมอร กล้าแข็ง
ครูชำนาญการ
การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) เอกการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครูประยุทธ์ ภู่รุ่งเรือง
ครูชำนาญการ
การศึกษาบัณฑิต(ค.บ.) เอกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครูยุพดี สุดแดง
ครูคศ.1
การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) เอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ครูพิชญา กล้าหาญ
ครูผู้ช่วย
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) เอกชีววิทยา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครูขวัญชนก ไพรวนารมณ์
ครูผู้ช่วย
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ศษ.บ.) เอกฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครูกนกวรรณ พานิชวงศ์
ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) เอกฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

เปิดอ่าน 129 ครั้ง

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  11,855 วันนี้ :  43
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 3

เข้าระบบ

ค้นหา