โรงเรียนบางเลนวิทยา

อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูเอมอร กล้าแข็ง
ครูชำนาญการ
การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) เอกการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครูประยุทธ์ ภู่รุ่งเรือง
ครูชำนาญการ
การศึกษาบัณฑิต(ค.บ.) เอกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครูยุพดี สุดแดง
ครูคศ.1
การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) เอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ครูพิชญา กล้าหาญ
ครูผู้ช่วย
การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) เอกชีววิทยา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครูขวัญชนก ไพรวนารมณ์
ครูผู้ช่วย
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ศษ.บ.) เอกฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครูกนกวรรณ พานิชวงศ์
ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) เอกฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 เปิดอ่าน 45 ครั้ง

ค้นหา

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  2,695
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-07/03
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ 3

เข้าระบบ

  • ข่าวสารล่าสุด
เลขที่ 81 หมู่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม