โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

ประวัติการก่อตั้งและความเป็นมา

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017 โดย sornchei ข้อมูลทั่วไป

           โรงเรียนบางเลนวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  81  หมู่ที่  6  ตำบลบางเลน  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2502  ในระยะแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดผาสุการาม เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  โดยมีนายพงษ์ศิริ    เชาวนปรีชา  ศึกษาธิการอำเภอบางเลนในขณะนั้น  ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ต่อมาในปี พ.ศ.2505  ประชาชน  หมู่ที่  6  ตำบลบางเลน  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเป็นสถานที่ปลูกสร้างโรงเรียน  จำนวน  32 ไร่  1 งาน  60 ตารางวา  และกรมสามัญศึกษา  ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.มาลากุล เป็นเรือนไม้  ๔ ห้องเรียน  เป็นเงิน  100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  และประชาชนบริจาคสมทบอีก 80,000 บาท   (แปดหมื่นบาทถ้วน)  รวมเป็นเงิน  หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน 

          ในปี พ.ศ.2513  และปี 2514 ต่อเนื่องกัน  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  212  มี  5  ห้องเรียน  รวมเป็นเงิน 860,000  บาท (แปดแสนหกหมื่นบาท)  ปี พ.ศ.2517  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  แบบ  108  มี  8  ห้องเรียน   เป็นจำนวนเงิน  240,000  บาท ปี พ .ศ.2520  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  216  ก.  ครึ่งหลัง  มี  8  ห้องเรียน  เป็นเงิน  1,040,000  บาท  และได้รับงบประมาณต่อเติมอีกครึ่งหลังในปี พ.ศ.2526   เป็นเงิน  1,770,000  บาท ปีการศึกษา 2523  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนบางเลนวิทยาเปิดทำการสอน จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4,ม.ศ.5)   ต่อมาเปลี่ยนหลักสูตรเป็น ม.4 ,ม.5 และ ม.6

          ปัจจุบันโรงเรียนบางเลนวิทยา  มีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบางเลน        ขนาดกลาง  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (แผนการจัดชั้นเรียน คือ  5:4:5 / 4:3:3  รวมทั้งหมด  24  ห้องเรียน)  รวมเป็นจำนวนนักเรียน  692  คน   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  แบ่งออกเป็นฝ่ายบริหาร 2 คน  ครู 38 คน  พนักงานราชการ 1 คน  ครูอัตราจ้าง 5 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน โดยมีนายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

เปิดอ่าน 95 ครั้ง

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  11,852 วันนี้ :  40
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 3

เข้าระบบ

ค้นหา