โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

 สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2559  เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2011
 สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2558  เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2011
 สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2557  เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2011
 สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2556  เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2011
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อ 24 กรกฎาคม 2017
 คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบางเลนวิทยา  เมื่อ 11 กรกฎาคม 2017
 คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนบางเลนวิทยา  เมื่อ 11 กรกฎาคม 2017
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางเลนวิทยา  เมื่อ 11 กรกฎาคม 2017
 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบางเลนวิทยา  เมื่อ 11 กรกฎาคม 2017
 สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017
 สถิตินักเรียน  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017
 ข้อมูลบุคลากร  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017
 ข้อมูลทั่วไป  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017
 บุคลากรทางการศึกษา  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017

12

12

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  18,231 วันนี้ :  64
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 1

เข้าระบบ

ค้นหา