สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ

จัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนบางเลนวิทยา

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คลังรูปภาพ

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ได้จัดทำระบบคลังรูปภาพ สำหรับเก็บภาพถ่ายกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียน ทุกคนสามารถดาวน์โหลดภาพได้จากคลังรปภาพโรงเรียนบางเลนวิทยาได้ที่  www.banglane.ac.th/eig หรือคลิกที่ คลังรูปภาพ มุมบนซ้ายมือของเว็บไซต์นี้
 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม 59

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พิธีบรรพชาสามเณร

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ครบ 89 พรรษา

วันที่ 5 ธันวาคม 2559

และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ 84 พรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม 2559

ประกาศรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนบางเลนวิทยา

ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนบางเลนวิทยา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครจำนวน 240 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครจำนวน 160 คน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

สอบ วันที่ 26 มีนาคม 2559
รายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2559
มอบตัว 9 เมษายน 2559

กิจกรรมกีฬาสี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางเลนวิทยา

กีฬาภายใน

 

Pages

ข่าวการศึกษา